Przygotowanie psa do zabiegu

Przygotowanie pacjenta do zabiegu

Bywa, że stan zdrowia zwierzęcia wymaga interwencji chirurgicznej. Poziom medycyny weterynaryjnej pozwala dziś w większości przypadków skutecznie zmniejszyć do minimum ryzyko zabiegu, choć tak jak w przypadku chirurgii u ludzi zawsze istnieje pewne niebezpieczeństwo. Każdy zabieg jest związany ze stresem i bólem odczuwanym przez pacjenta. Lekarz weterynarii ma dziś do dyspozycji środki pozwalające na ich skuteczne ograniczenie. Postępowanie właściciela zwierzęcia /psa/ może przyczynić się do ograniczenia ryzyka zabiegu jeśli będzie on przestrzegać poniższych wskazań.

1. Postępowanie właściciela zwierzęcia /psa/ przed zabiegiem

Ważne jest aby w dniu zabiegu zwierzę miało pusty przewód pokarmowy. Wypełniony układ pokarmowy jest dodatkowym obciążeniem układu krążenia, ponadto po podaniu niektórych środków znieczulających mogą wystąpić wymioty, a w konsekwencji zachłyśnięcie. Może to być przyczyną ciężkich komplikacji zagrażających życiu. Przez 12 godzin przed zabiegiem zwierzę powinno przejść bezwzględną głodówkę może natomiast bez ograniczeń pić wodę. Zapobiegnie to odwodnieniu organizmu. W przypadku zwierząt poruszających się swobodnie należy przetrzymać je przez ostatnie 12 godzin w zamkniętym pomieszczeniu. Zwierzę należy w tym czasie kilkakrotnie wyprowadzić na zewnątrz na smyczy aby umożliwić mu oddanie moczu i kału. Kotom można stworzyć do tego warunki przygotowując kuwetę z piaskiem. W dniu poprzedzającym zabieg i w dniu zabiegu należy unikać długotrwałych lub intensywnych zabaw, szkolenie i treningu.

Uwagi dodatkowe

Bardzo ważne jest aby poinformować lekarza weterynarii o wszelkich zauważonych zaburzeniach zdrowia zwierzęcia które ma być operowane szczególnie takich jak: biegunka, wymioty, brak apetytu, apatyczne zachowanie, również o rui u suk czy kotek. Te informacje i ewentualne dodatkowe badanie pozwoli lekarzowi ocenić czy zabieg można przeprowadzić w ustalonym terminie.

2. Postępowanie właściciela zwierzęcia po zabiegu

Po zabiegu chirurgicznym jeszcze przez kilka do kilkunastu godzin organizm zwierzęcia nie funkcjonuje normalne. W okresie wybudzania się zwierzęta wykazują nadmierną wrażliwość na bodźce zewnętrzne. Temperatura ciała może odbiegać od normy w związku z zaburzeniami pracy ośrodka termoregulacji . Z tego względu bardzo ważne jest zapewnienie zwierzęciu całkowitego spokoju, umieszczenie go w ciepłym pomieszczeniu, okrycie kocem lub pledem (także podczas transportu). Szczególnie niebezpieczne są zbyt wczesne próby podnoszenia się zwierzęcia , mogące doprowadzić do urazów. Dlatego należy pamiętać aby zwierzę było w tym okresie pod stała obserwacją. Przez około 12 godzin po zabiegu nie należy jeszcze podawać jedzenia i picia.

Trwające jeszcze w tym czasie działanie środków znieczulających może powodować wymioty lub mogą wystąpić zaburzenia połykania co może doprowadzić do zadławienia się zwierzęcia. Głodówka stosowana w okresie przed i po zabiegu nie będzie miała żadnego niekorzystnego skutku dla zwierzęcia. Celem zapewnienia jak najlepszego gojenia się rany pooperacyjnej zwierzę powinno być w tym okresie pod szczególnym nadzorem: psy powinny być wyprowadzane wyłącznie na smyczy, koty powinny być trzymane w domu. Bardzo ważne jest unikanie jakichkolwiek sytuacji mogącej doprowadzić do urazów rany pooperacyjnej. Zwierzęta bardzo często starają się zerwać założony opatrunek lub wylizując ranę usunąć szwy. Należy w tych przypadkach stosować specjalny kołnierz lub ubranko pooperacyjne które uniemożliwią dostęp do rany.

Bardzo ważne jest aby przestrzegać terminów wizyt kontrolnych, wszelkich zaleceń lekarza dotyczących podawania leków oraz postępowania w okresie rekonwalescencji. Z powodu zastosowanej głodówki oraz spowolnienia czynności jelit w trakcie i po zabiegu, przez pierwsze 1-2 dni po operacji zwierzę może nie oddawać kału. W przeciwieństwie do tego, oddawanie moczu powinno być normalne już wkrótce po zabiegu. Jakiekolwiek odstępstwa od tego powinny być natychmiast zgłoszone lekarzowi.

Jarosław Balcerak
http://lecznica-as.lodz.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie