Antykoncepcja suk

Suki są zwierzętami monoestralnymi, tzn, że w ciągu sezonu rozrodczego wykazują jedną ruję i po niej występuje długi okres spokoju płciowego. Znaczna część suczek ma jednak cieczkę 2 razy w roku. W odróżnieniu od swoich dzikich krewniaków suki zatraciły sezonowość aktywności płciowej i cieczka może wystąpić o każdej porze roku.

W dużych skupiskach psów można zaobserwować pewną synchronizację w występowaniu cieczki. Ma to związek z działaniem feromonów. Suki dojrzewają płciowo w wieku 6 – 12 miesięcy. Taka rozpiętość wynika z różnic rasowych i indywidualnych. Dlatego rasy mniejsze dojrzewają szybciej. W cyklu rujowym suki można wyróżnić 4 okresy. Pamiętać jednak należy o ogromnym zróżnicowaniu osobniczym co do długości trwania poszczególnych faz cyklu jak i o nasileniu objawów rujowych.

Pierwsza faza to faza przedrujowa (proestrus). Trwa średnio 9 dni, ale mogą wystąpić wahania od 2 do 27 dni. Występuje wtedy krwisty wypływ z dróg rodnych oraz obrzęk sromu. Psy samce interesują się już suczką, jednak ona sama ich nie dopuszcza. Druga faza to ruja właściwa (oestrus). Trwa ona średnio 9dni (wahania od 3 do 21 dni). Wypływ z pochwy staje się jaśniejszy – tak jak popłuczyny mięsne, niekiedy bardziej śluzowy. Jest to okres, w którym suka akceptuje samca. Na początku rui (2-3 dzień) występuje, z reguły, owulacja. Faza porujowa (metestrus) trwa około 60-90 dni i rozpoczyna się ponownym brakiem akceptacji samca. W tym czasie suczka może wykazywać objawy ciąży urojonej. Ostatnia faza to faza bezrujowa (anestrus). Jest to okres spokoju płciowego.

Antykoncepcja jest możliwa we wszystkich fazach cyklu płciowego:
- faza bezrujowa – długotrwałe blokowanie cyklu
- ruja – blokowanie cieczki, zapobieganie niepożądanej ciąży
- wszystkie fazy, ale zalecana u suk nie ciężarnych w fazie anestrus – kastracja chirurgiczna

Anita Zielonka
www.wetdoktor.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie