Złośliwa histiocytza u psa

27 stycznia 2005 roku do Kliniki Weterynaryjnej THERIOS przywieziona została 6-letnia suka rasy berneński pies pasterski. Kilkanaście dni wcześniej poddana została zabiegowi usunięcia macicy i jajników z powodu ropnego zapalenia macicy. W czasie zabiegu operujący lekarz stwierdził dodatkowe nieprawidłowości w jamie brzusznej i wysłał pacjentkę na konsultację do Kliniki Weterynaryjnej THERIOS.

W dniu badania suczka była osłabiona, temp. nieznacznie podwyższona, błony śluzowe różowe, czas kapilarny w normie, osłuchowo drogi oddechowe i serce w normie. Wykonano badania krwi i badanie ultrasonograficzne. W badaniach morfologicznych krwi stwierdzono monocytozę i limfopenia, nieznaczną niedokrwistość oraz obecność olbrzymich płytek krwi. Badania biochemiczne krwi nie wykazały nieprawidłowości. W badaniu ultrasonograficznym stwierdzono obecność licznych hipoechogennych tworów (torbieli lub guzów) średnicy od kilku do kilkudziesięciu mm, komunikujących się ze śledzioną. Wątroba heteroechogenna (marmurkowata). Innych nieprawidłowości nie stwierdzono. Właściciele i przyjmujący lekarz podjęli decyzję o laparotomii diagnostycznej oraz usunięciu śledziony.

W dniu zabiegu (dwa dni po pierwszej wizycie) pacjentka czuła się znacznie gorzej - była osłabiona i apatyczna, a błony śluzowe stały się wyraźnie blade. Ponowne badanie krwi wykazało znaczną niedokrwistość i podwyższenie ilości krwinek białych.

Zabieg przeprowadzono na znieczuleniu wziewnym. W czasie zabiegu ze względu na występującą przed zabiegiem niedokrwistość i znaczny ubytek krwi związany z usunięciem śledziony zdecydowano o wykonaniu transfuzji pełnej krwi.

W czasie zabiegu stwierdzono, że cała jama brzuszna jest wypełniona znacznie powiększoną, guzowato zmienioną śledzioną (fot. 2 i 3). Śledzionę usunięto. Nie stwierdzono innych nieprawidłowości. Wykonana została biopsja aspiracyjna szpiku.

Pacjentka została wypisana do domu dzień po zabiegu w stanie klinicznym dobrym, z zaleceniem kontynuacji antybiotyku i leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Następnego dnia właściciele stwierdzili pogorszenie samopoczucia, brak apetytu i duszność. Osłuchiwanie klatki piersiowej wykazało nasilone szmery oskrzelowe, temperatura wzrosła do 39,9 oC. Prawa powieka opadała, pojawiła się kulawizna na prawą tylną kończynę.

Wynik badania histopatologicznego - histiocytoza złośliwa
W szpiku kostnym również stwierdzono obecność zmienionych nowotworowo histiocytów.

Ze względu na złe rokowanie właściciele zadecydowali o eutanazji suczki.

lek. wet. Maja Ingarden
http://therios.strefa.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie