Zapalenie migdałków u psów

Migdałki są to węzły chłonne występujące w gardle. U młodych psów i kotów są to wydłużone, różowe twory, które wynurzają się ze swoich krypt podczas naciskania na podstawę języka. Zapalenie migdałków jest chorobą niezbyt często występującą u psów, a jeszcze rzadziej spotykana jest u kotów. Najczęściej zmiany występują symetrycznie. W przypadku zmian jednostronnych jako przyczynę zapalenia należy uwzględnić cysty, ciała obce, ropnie lub nowotwory.

 

Charakterystyka zapalenia migdałków
na podstawie: J. D. Hoskins: "Veterinary pediatrics - dogs and cats from birth to six months", Saunders 2001
Wielkość
Jednolite powiększenie - nawet 2-3-krotne, zazwyczaj obustronne
Barwa
Zaczerwienienie. Na powierzchni migdałków mogą być widoczne wybroczyny, niewielkie ogniska martwicowe lub ropne.
Konsystencja
Najczęściej miękkie i kruche, łatwo krwawią w czasie badania
Okoliczne tkanki
Brak zmian lub objęte stanem zapalnym.
Okoliczne węzły chłonne (podżuchwowe i zagardłowe)
Nieznaczne jednolite powiększenie, mogą być ciepłe i bolesne. Zazwyczaj zmiany obustronne.
Pozostałe wyczuwalne węzły chłonne
Nie zmienione.
Objawy
Gorączka, odruchy wymiotne, dławienie się, kaszel, apatia, brak apetytu.
Zmiany w morfologii krwi
W zależności od stadium choroby i przyczyny możliwa leukopenia lub leukocytoza.

 

Fot. - Przewlekłe zapalenie migdałków u 2-letniego psa. Strzałki wskazują na migdałki, literą R oznaczono rurke intubacyjną.

 

 

Zapalenie migdałków może być pierwotne lub wtórne:

 • Zapalenie pierwotne:
 • występuje najczęściej u młodych psów małych ras
 • przyczyny - najczęściej bakterie, możliwe również wirusy (migdałki są pierwotnym miejscem namnażania m. in. wirusa zakaźnego zapalenia wątroby, nosówki i panleukopenii).
 • objawy - wychudzenie, apatia, brak apetytu, kaszel, odruchy wymiotne, gorączka. Migdałki mogą być normalnej wielkości, zwłaszcza u kotów!
 • leczenie - głównie antybiotyki o szerokim spektrum + leczenie wspomagające. W tym przypadku rzadko konieczne jest usuwanie migdałków, chyba, że powiększane migdałki ograniczają drożność gardła.
 • Zapalenie wtórne:
 • może towarzyszyć chorobom ogólnym, miejscowym predyspozycjom anatomicznym lub zakażeniom.
 • przyczyny - przedłużające się drażnienie lub stan zapalny w obrębie jamy ustnej lub gardła (ropnie, zapalenie dziąseł, ciała obce), wymioty, przerost i wydłużenie podniebienia miękkiego i in.
 • postępowanie - leczenie choroby podstawowej

Rozpoznanie:

 • wywiad i badanie ogólne
 • badanie szczegółowe jamy ustnej i gardła
 • badanie bakteriologiczne - w przypadku opornych na leczenie infekcji
 • biopsja - przy podejrzeniu nowotworów
 • w rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić nowotwory migdałków

Leczenie:

 • antybiotykoterapia - najlepiej antybiotyki o szerokim spektrum
 • w pewnych przypadkach wskazany jest zabieg usunięcia migdałków (tonsillectomia)

 

Maja Ingarden
http://therios.strefa.pl

na podstawie:
J. D. Hoskins: "Veterinary pediatrics - dogs and cats from birth to six months", Saunders 2001
S. J. Birchard, R. G. Sherding: "Saunders manual of small animal practice", Saunders 2000
D. Slatter: "Textbook of small animal surgery", Saunders 2003

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.