Wyniki badań - hematologia dorosłych psów.

Tabela zawiera wartości prawidłowych wyników badań hematologicznych krwi.

 

 WSKAŹNIK WARTOŚĆ W JEDN. UKŁADU SI   WARTOŚĆ W JEDN. TRAD.
 Krwinki czerwone 5,5-8,0 [1012/l]  5,5-8,0 [mln/mm3]
 Hemoglobina 7,45-11,17 [mmol/dl] 12-18 [g/dl] 
 Hematokryt 0,37-0,55 [l/l] 37-55 [%] 
 MCV 60-77 [fl]  60-77 [μm3]
 MCH 1,18-1,49 [pg]  19-24 [pg]
 MCHC  19,84-22,3 [g/dl]  32-34 [g/dl]
 Opad 1-6mm po 1 godz.
6-8mm po 2 godz. 
 Krwinki białe 9-10 [109/l]   9-10 [tys/mm3]
 Krwinki płytkowe 200-580 [109/l]   200-580 [tys/mm3]
 Czas krzepnięcia 1-6 [min]
 Wskaźnik protrombinowy  500 [%]

 
 LEUKOGRAM [%]
 Granulocyty obojętnochłonne
 
pałeczkowate
segmentowane
 

 0-3 
60-77
 
 Granulocyty kwasochłonne  2-10
 Granulocyty zasadochłonne
 Limfocyty 12-30  
 Monocyty 3-10  

 

Anita Zielonka

http://wetdoktor.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie