Krwiak małżowiny usznej u psa

Krwiak małżowiny usznej powstaje przez akumulację krwi w obrębie chrząstki małżowinowej. Bezpośrednią przyczyną powstania krwiaka jest najczęściej uraz spowodowany przez rzucanie głową lub drapanie okolic uszu. Świąd jest najczęściej spowodowany przez zapalenie uszu.

Krwiaki małżowiny usznej dotyczą najczęściej psów zwisłouchych, ale mogą też wystąpić u psów ze stojącymi uszami. Niezwykle rzadko obserwuje się je u kotów.

Przyczyny:

Główną przyczyną świądu, w wyniku którego w obrębie chrząstki małżowinowej dochodzi do wynaczynienia krwi, są stany zapalne małżowiny usznej lub zewnętrznego przewodu słuchowego.

 • ciała obce
 • atopia
 • alergia pokarmowa
 • infekcje bakteryjne
 • infekcje grzybicze
 • pasożyty zewnętrznego przewodu słuchowego

Fot. 2 - Przewlekłe zapalenie ucha zewnętrznego może prowadzić do powstania krwiaka małżowiny usznej

Leczenie:

Główną metodą postępowania leczniczego jest zabieg chirurgiczny. Najskuteczniejsze jest nacięcie małżowiny usznej i opróżnienie kieszeni wewnątrzchrząstkowej. W przypadkach ostrych (świeżo powstały krwiak) można spróbować zdrenować krwiaka bez nacinania i szycia małżowiny. Jednak metoda ta w większości przypadków jest nieskuteczna i dochodzi do nawrotów problemu.

 

 

Przygotowanie do zabiegu:

 1. Ustalić pierwotną przyczynę powstania krwiaka - dokładny wywiad z właścicielem psa, badanie mikroskopowe, cytologiczne i ewentualnie bakteriologiczne wydzieliny z ucha, badanie otoskopowe kanału słuchowego i błony bębenkowej.
 2. Do czasu wyleczenia (lub podleczenia) pierwotnej choroby ucha, kiedy pies będzie się kwalifikował do zabiegu, lekarz weterynarii wykona punkcję krwiaka i usunie zalegającą krew (w zalegającym materiale odkłada się włóknik, przez co może dojść do nieodwracalnego zgrubienia małżowiny usznej).
 3. Leczenie choroby podstawowej (leki miejscowe, dieta hipoalergiczna, leki przeciwalergiczne, usunięcie ciała obcego).
 4. Właściciel powinien zapoznać się z ogólnymi zasadami przygotowania psa do zabiegu chirurgicznego oraz opiece pooperacyjnej.

Zabieg:

 1. Premedykacja (tzw "głupi jaś"), założenie do żyły wenflonu, u zwierząt podwyższonego ryzyka badania krwi.
 2. Przygotowanie pola operacyjnego - wygolenie małżowiny usznej, odtłuszczenie i dezynfekcja skóry, zatkanie kanału słuchowego tamponem z gazy.
 3. Wprowadzenie zwierzęcia w narkozę.
 4. Nacięcie skóry - w zależności od rozległości krwiaka i preferencji chirurga może być w kształcie linii prostej, litery S, krzyża lub punktowe (rysunki poniżej).
   
 5. Oczyszczenie krwiaka - usunięcie krwi i skrzepów, przemycie jamy krwiaka roztworem soli fizjologicznej i/lub środka dezynfekcyjnego.
 6. Założenie szwów skórnych.
 7. Założenie opatrunku zewnętrznego.

Fot. 3 - Pies widoczny na fot. 1 po zabiegu

Opieka pooperacyjna:

 1. Kontynuacja miejscowego leczenia kanału słuchowego.
 2. Antybiotykoterapia.
 3. Codzienna zmiana opatrunku przez co najmniej 10 dni od zabiegu.
 4. Po 3 tygodniach - usunięcie szwów.
 5. Przez cały czas wskazane jest założenie kołnierza ochronnego.

Uwaga! Najlepszy efekt kosmetyczny osiąga się przy krwiakach świeżych. W przypadku krwiaków starszych możliwe jest trwałe zgrubienie skóry w miejscu nacięcia i zniekształcenie małżowiny usznej.

 

Maja Ingarden
http://therios.strefa.pl

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie