Kleszcze - występowanie, cykl rozwojowy, zapobieganie

 Kleszcze - informacje podstawowe

 

Preparaty FRONTLINE® przeznaczone są do ochrony przed pchłami, kleszczami i wszołami - Pchły, kleszcze i wszołoy mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i komfortu życia Twojego zwierzęcia. Pchły i kleszcze nie tylko wywołują uczucie skrajnego dyskomfortu ale również stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowiu zwierząt i ludzi.

Kleszcze
Wiele z nich jest zbyt drobnych rozmiarów aby je można było zobaczyć. Przywierają do skóry zwierzęcia, a następnie żywią się jego krwią aż do momentu, w którym - wypełnione krwią gospodarza - odpadają od niego. Te które widzimy na zwierzętach to właśnie "opite krwią pasożyty"

Kleszcze mogą być nosicielami wielu groźnych dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt zarazków wywołujących tak poważne choroby, jak np borelioza (choroba z Lyme) czy Babeszjoza ( piroplazmoza ). FRONTLINE® zabija kleszcze na psach i kotach przed upływem 48 godzin od kontaktu pasożyta z sierścią lub skórą zwierzęcia, tym samym znacznie minimalizując ryzyko transmisji na zwierzęta chorób "odkleszczowych"

Kleszcze - występowanie

 

Kleszcze dokonały kolonizacji niemal wszystkich ekosystemów. W Polsce, w każdym regionie kraju, spotkać je można zarówno w lasach jak i na łąkach, w parkach i na skwerach miejskich jak również w ogródkach przydomowych. Pojawianie się kleszczy ma charakter sezonowy. Ich rozwój zależy bowiem od wielu czynników głównie od temperatury i wilgotności które sprzyjają wylęganiu się pasożytów z jaj, powstawaniu różnych form rozwojowych oraz w poszukiwaniu żywicieli. Najlepsze warunki klimatyczne występują w Polsce w okresie od wczesnej wiosny (koniec Marca / początek Kwietnia) do wczesnej jesieni (do końca Września). Tłumaczy to wysoki stopień narażenia psów i kotów na inwazję kleszczy właśnie w tym okresie.
w Polsce występują 3 podstawowe gatunki kleszczy.


Kleszcze oczekują na swoje ofiary ( ludzi i zwierzęta ) na liściach krzewów bądź wysokich traw.


Cykl rozwojowy kleszczy
Zależnie od gatunku kleszczy ( w Polsce występują 3 podstawowe gatunki kleszczy ) oraz warunków środowiskowych, cykl rozwojowy kleszczy może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Nieodzownym warunkiem przejścia z jednego stadium rozwojowego kleszcza do następnego jest spożycie krwi "żywiciela" - człowieka lub zwierzęcia. Niektóre gatunki kleszczy mogą przeżyć kilka lat bez dostępu do pożywienia (krwi)

STADIUM JAJA
Samice kleszczy składają jaja w odosobnionych miejscach, porośniętych gęstą i wysoką na kilka-kilkadziesiąt centymetrów roślinnością. Dorosłe samice niektórych kleszczy składają jednorazowo około 100 jaj, inne nawet 3000 do 6000. Larwy wszystkich gatunków kleszczy opuszczają jaja po około 2 tygodniach.

STADIUM LARWALNE
Po opuszczeniu jaja larwy przedostają się na trawę lub krzewy w poszukiwaniu pierwszego posiłku z krwi. Jeśli człowiek lub zwierzę przejdzie obok - kleszcze opadają na nich i pełzną po skórze w poszukiwaniu takiego miejsca na niej, z którego mogą z łatwością pobrać pokarm ( krew ). Po napiciu się krwi, kleszcze odpadają ze skóry gospodarza i wracają do swego środowiska, oczekując na kolejnego żywiciela.

STADIUM NIMFY
Po pierwszym posiłku, złożonym z krwi, larwy przeobrażają się w stadium nimfy i zaczynają szukać nowego gospodarza. Nimfy są tak drobnych rozmiarów, że często mogą być niezauważane przez właścicieli zwierząt. Zwiększa to prawdopodobieństwo przeniesienia przez nie groźnych chorób.

POSTAĆ DOROSŁA
Po napiciu się krwi nimfa osiąga stadium pasożyta dorosłego. Dorosłe samice kleszczy żywią się krwią gospodarza przez 8-12 dni. W niektórych przypadkach, pijąc jego krew, powiększają swą wyjściową masę ciała aż 100-krotnie. Samice kopulują z samcami kleszczy przybywając na ciele gospodarza, po czym odpadają i składają jaja w odosobnionym miejscu - dając początek nowemu cyklowi rozwojowemu.

FRONTLINE® zabija kleszcze we wszystkich ich stadiach rozwojowych, w których żywią się one krwią.

Jednokrotne, regularne (comiesięczne) stosowanie u zwierząt FRONTLINE® zapewnia pełne i nieprzerwane zabezpieczenie psów i kotów przed inwazją kleszczy.

FRONTLINE przerywa cykl rozwojowy kleszczy zabijając wszystkie formy rozwojowe pasożyta bytującego na zwierzętach (larwy, nimfy, postacie dorosłe)

Jak kleszcze wyszukują i atakują swoje ofiary?

Szukanie żywiciela
W znalezieniu żywiciela niezwykle pomocny jest specjalny aparat detekcyjny tzw. narząd Hallera, umieszczony na stopie pierwszej pary odnóży. Narząd Hallera jest wrażliwy na ciepło, dwutlenek węgla i dotyk. Rozpoznanie żywiciela prowokuje atak.

Wybór miejsca przyczepienia się
Kleszcze przyczepiają się najchętniej w miejscach gdzie skóra jest szczególnie delikatna


Przenikanie przez skórę
Specjalny aparat, Hypostom, przebija skórę dzięki poruszającym się na przemian szczękoczułkom

Trwałe połączenie
Kleszcze wydzielają do rany specjalną substancję tzw. cement. Powoduje to, że usunięcie kleszcza nawet po jego śmierci jest wyjątkowo trudne.

Ssanie wolne
Występują kolejno fazy ssania krwi i wydzielania śliny. Ślina osłabia reakcje obronne gospodarza.

Ssanie gwałtowne
Przyspieszenie kolejnych faz wydzielania śliny i ssania krwi. Obserwujemy gwałtowne jej pobieranie. W tym momencie możliwość przeniesienia chorób jest największa.

Skutki działania kleszczy u zwierząt

Poniżej przedstawiamy objawy ostrzegawcze wskazujące, że Twój pies lub kot mógł zostać ugryziony przez kleszcza:

    Gorączka
    Pojawienie się nagłej bolesności kończyn lub ciała
    Kulawizna
    Zapalenie stawów lub ich opuchlizna
    Utrata łaknienia
    Senność lub depresja
    Kaszel

Jeśli podejrzewasz, że Twój pies lub kot został pogryziony przez kleszcza, niezwłocznie zgłoś się do lekarza weterynarii w celu zbadania zwierzęcia w tym wykonania badania krwi. Jeśli uda Ci się usunąć kleszcza ze skóry Twojego zwierzęcia - przechowaj go w butelce dla lekarza weterynarii aby mógł on określić gatunek pasożyta.
W celu zwalczania kleszczy na Twoim zwierzęciu poproś lekarza weterynarii o zastosowanie jednego z preparatów FRONTLINE®, będących produktem Nr 1 z wyboru przeciwko pchłom i kleszczom. Żaden inny preparat nie działa równie skutecznie

Przenoszenie chorób
Ryzyko przeniesienia zarazków chorobotwórczych z kleszcza na psa lub kota jest proporcjonalne do czasu ssania krwi. Zakończenie ssania stanowi okres największego zagrożenia przenoszenia chorób.

Ryzyko jest stosunkowo niskie do 48 godziny od momentu przyczepienia się kleszcza i rozpoczęcia procesu ssania krwi. Po upływie tego czasu ryzyko staje się coraz większe.
Najlepiej ilustrują to wyniki wieloletnich badań nad transmisją z kleszczy na ludzi i zwierzęta niezwykle groźnych, często śmiertelnych chorób : Babeszjozy ( określanej również jako Piroplazmoza ) i Boreliozy ( nazywanej również Chorobą z Lome ):

Zarazki Babesziozy lokują się w gruczołach ślinowych kleszcza. Wessanie krwi umożliwia ich dojrzewanie w ciągu 36 do 48 godzin. Od tego momentu ślina może być materiałem zakaźnym.

 

Zarazki choroby Lyme, obecne są w gruczołach ślinowych zatoce krwionośnej tzw. nogogłaszczki oraz w jelicie środkowym zakażonego kleszcza. Zakażenie człowieka lub zwierzęcia następuje na skutek wydzielania śliny kleszcza, jak i zwracania zawartości jego jelita środkowego do rany ofiary. Obecnie wiadomo że, ryzyko zakażenia ofiary jest niewielkie do 48 godzin, a bardzo wysokie po 72 godzinach od przyczepienia się kleszcza i rozpoczęcia procesu ssania krwi.

 


Niektóre najczęściej występujące choroby przenoszone przez kleszcze:

Borelioza (choroba z Lyme)

Borelioza jest chorobą bakteryjną, na którą zapadają ludzie i zwierzęta. Nosicielem zarazków jest występujący powszechnie w Polsce kleszcz Ixodes ricinus. Główne objawy choroby to: kulawizna, gorączka, utrata apetytu, zmęczenie i silne powiększenie węzłów chłonnych. Ponadto obserwuje się zaburzenia nerwowe, pracy serca oraz funkcji nerek. U ludzi pierwszym widocznym objawem choroby jest tzw. rumień wędrujący. Boreliozę zarówno u ludzi jak i zwierząt leczy się podając antybiotyki.


Rumień wędrujący u ludzi

Babeszjoza (piroplazmoza)

U psów, choroba niezwykle groźna i często śmiertelna. Nosicielem zarazków jest występujący w Polsce kleszcz Dermacentor reticulatus. Objawy w ostrym przebiegu choroby: gorączka, utrata apetytu, ogólne pogorszenie stanu zdrowia. W niektórych przypadkach, szczególnie u szczeniąt w wieku 4-12 tygodni, może wystąpić wstrząs, śpiączka a nawet śmierć już w pierwszym dniu choroby. Wczesne zdiagnozowanie choroby umożliwia skuteczne zastosowanie różnych metod leczenia; w późniejszych stadiach choroby może być konieczna transfuzja krwi. Choroba nie leczona zawsze kończy się śmiercią.

Ehrlichioza

Nosicielami zarazków jest występujący w Polsce kleszcz Rhipicephalus sanguineus. Ehrlichioza jest chorobą zakaźną krwi atakującą białe krwinki zwierzęcia, upośledzając działanie jego układu odpornościowego. Najczęstsze objawy: gorączka, depresja, utrata masy ciała i apetytu. Widocznymi objawami są punkcikowate wybroczyny na błonach śluzowych warg. Chorobę leczy się antybiotykami.


Hepatozoonoza

Nosicielem zarazków są wszystkie występujące w Polsce kleszcze. Hepatozoonoza jest chorobą psów i kotów. Do zakażenia dochodzi na skutek zjedzenia przez zwierzę zakażonego kleszcza. Główne objawy to nawrotowa gorączka oraz zaburzenia w funkcjonowaniu nerek.

Ropne zakażenia skóry u psów i kotów

W miejscu przyczepienia się kleszczy (wszystkie występujące w Polsce kleszcze ) często dochodzi do powstania pierwotnego ogniska zakażenia bakteryjnego rozprzestrzeniającego się następnie na pozostałe partie skóry

Jeśli podejrzewasz, że Twoje zwierzę cierpi na którąkolwiek z wyżej przedstawionych chorób - zasięgnij niezwłocznie porady lekarza weterynarii.

ZAPOBIEGANIE

Regularne stosowanie FRONTLINE® zapewnia Twojemu zwierzęciu nieprzerwaną ochronę przed kleszczami, oraz znacznie ogranicza ryzyko zakażenia psa lub kota jedną z chorób przenoszonych przez kleszcze.

    FRONTLINE® zabija wszystkie występujące w Polsce gatunki kleszczy
    FRONTLINE® zabija wszystkie formy rozwojowe kleszczy, pasożytujące na Twoim zwierzęciu przed upływem 48 godzin.

źródło, za zgodą: http://www.zabijkleszcza.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie