Kaszel - choroby układu krążenia i oddechowego psów i kotów

Kaszel jest niesłychanie istotnym odruchem obronnym organizmu.
Jego receptory (znajdujące się w górnej części układu oddechowego) ulegają pobudzeniu pod wpływem bodźców mechanicznych i chemicznych. W przebiegu różnych schorzeń układu krążenia i płuc, takich jak powiększenie lewego przedsionka, zapaść tchawicy czy nowotwory pierwotne, kaszel spowodowany jest przede wszystkim mechanicznym uciskiem dróg oddechowych. W innych zaburzeniach odruch kaszlu występuje w związku z drażniącym wpływem mediatorów reakcji zapalnej (receptory wrażliwe na chemiczne czynniki drażniące) i na skutek pobudzenia mechanoreceptorów przez wysięk znajdujący się w drogach oddechowych.

Kaszel usuwa substancje podrażniające krtań i tchawicę. Substancje takie mogą dostać się do dróg oddechowych z zewnątrz, bądź też mogą zostać w nich wytworzone. Po pobudzeniu receptorów odruchu kaszlu zalegający materiał zostaje odkrztuszony, dostaje się do gardła i ulega połknięciu.

Jest kilka rodzajów kaszlu, które świadczą o różnych przypadłościach zwierzęcia:
    - kaszel szorstki, urywany, suchy
Występuje przy schorzeniach górnych dróg oddechowych, głównie tchawicy (np. ostre zapalenie tchawicy i oskrzeli).
    - kaszel „szczekający”
Brzmi dosyć głośno i spotykamy go przy zapaści tchawicy albo przy dostaniu się ciała obcego do oskrzeli.
    - kaszel cichy
Nie powoduje faktycznego odkrztuszenia zalegających substancji, świadczy o zajęciu chorobą dolnych dróg oddechowych.

Najbardziej charakterystyczne schorzenia poszczególnych narządów przebiegające z kaszlem:

Górne drogi oddechowe:
    Zapalenie migdałków
    Zapalenie, nowotwory gardła, krtani

Tchawica i dolne drogi oddechowe:
    Zapaść tchawicy
    Niedorozwój tchawicy
    Zwężenie tchawicy
    Nowotwory tchawicy
    Zewnętrzny ucisk ściany tchawicy
    Ostre zapalenie tchawicy i oskrzeli
    Przewlekły nieżyt oskrzeli
    Rozstrzenie oskrzeli
    Nowotwory oskrzeli
    Inwazja Oslerus osleri (Filaroides osleri)
    Ciała obce
    Astma kotów

Płuca:
    Zapalenie płuc
        zakażenie wirusowe i bakteryjne
        zachłystowe zapalenie płuc
        nacieczenie eozynofilowe płuc
        inwazja Toxoplasmosa gondii
    Obrzęk płuc pochodzenia niesercowego
    Przewlekła choroba śródmiąższowa płuc
    Ropnie płuc
    Krwotok płucny
    Nowotwory płuc

Serce:
    Powiększenie lewego przedsionka
    Kardiomegalia
    Obrzęk
        śródmiąższowy
        ściany dróg oddechowych
        pęcherzyków płucnych

Śródpiersie:
    Nowotwory (chłoniakomięsak)
    Zakażenia (nokardioza)

Opracowano na podstawie książki „Choroby układu krążenia i oddechowego psów i kotów” Mike’a Martina i Brendana Corcorana.

 

Anita Zielonka

http://wetdoktor.pl/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie