ARTROSKOPIA: Staw ramienny: Osteochondroza głowy kości ramiennej.

Osteochondroza jest wieloczynnikowym zaburzeniem w rozwoju kompleksu stawowo-nasadowego, co prowadzi do pęknięcia lub oddzielenia się fragmentu chrząstki w tylnej części powierzchni stawowej głowy kości ramiennej. Chorują głównie samce psów ras dużych, szybkorosnących.

Najczęściej pierwsze objawy pojawiają się w wieku 4-9 miesięcy, a są nimi różnego stopnia kulawizny. Rozpoznanie stawia się na podstawie informacji uzyskanych z wywiadu, badania klinicznego oraz radiologicznego.

Oddzielony fragment chrząstki prowadzi do zapalenia, co w konsekwencji skutkuje zmianami zwyrodnieniowymi obejmującymi staw . Migrujący fragment chrząstki tzw. mysz stawowa przedostając się do przedniej części stawu może być przyczyną zapalenia ścięgna mięśnia dwugłowego w jego odcinku wewnątrzstawowym.

Leczenie zachowawcze na ogół nie prowadzi do wyzdrowienia. Należy je traktować jako wspomagające leczenie chirurgiczne, polegające na usunięciu fragmentu chrząstki jak również opracowaniu miejsca ubytku mającym na celu usunięcie martwej warstwy podchrzęstnej. Podczas zabiegu chirurgicznego stosuje się również metody naprawcze powierzchni stawowej takiej jak abrazja czy mikrozłamania.

Zabieg można wykonac klasycznie poprzez artrotomie – "metodą otwartą" oraz artroskopowo - "metodą zamkniętą" Zaletą artroskopii jest mniejsza urazowość. Zabieg jest mniej bolesny, a psy znacznie szybciej wracają do pełnej aktywności. Stosując chirurgiczne metody uzyskuje się bardzo dobre wyniki oraz pełny powrót funkcji operowanej kończyny.
Igor Bissenik
http://www.artroskopia-wet.com/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie