ARTROSKOPIA: Staw ramienny: Niestabilność stawu ramiennego

Przyczyną niestabilności stawu ramiennego mogą być częściowe zerwanie ścięgna mięśnia podłopatkowego oraz więzadeł pobocznych (bocznego bądź przyśrodkowego).

Objawami są najczęściej kulawizny najczęściej po wysiłku. Ból przy ruchach w stawie ramiennym oraz zaniki mięśni okolicy ramiennej występują w większości przypadków.

Postawienie prawidłowego rozpoznania na podstawie badania klinicznego może stwarzać problemy. Radiologicznie w niektórych przypadkach widoczne są zmiany o charakterze zwyrodnienia. Ostateczne rozpoznanie możliwe jest na podstawie badania artroskopowego podczas którego ocenia się dokładnie zmiany w torebce stawowej, więzadłach oraz ścięgnie mięśnia podłopatkowego.

Leczenie zachowawcze jest na ogół nieskuteczne. Podczas artroskopii diagnostycznej możliwa jest ablacja naciągniętych więzadeł oraz torebki stawowej prowadząca do stabilizacji stawu. W przypadku całkowitego zerwania więzadeł konieczna jest stabilizacja metodą otwartą.Igor Bissenik
http://www.artroskopia-wet.com/

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie