Co warto wiedzieć o odliczeniu darowizny?

Obowiązkiem każdej osoby osiągającej dochód w danym roku jest rozliczenie PIT. Wynika to z obowiązujących przepisów podatkowych. W trakcie roku każdy z nas może dokonać darowizny na rzecz różnych organizacji. Może to być na przykład schronisko dla zwierząt bądź fundacja zajmująca się leczeniem dzieci chorych na nowotwory. Wypełniając PIT, warto pamiętać, że darowiznę można odliczyć od należnego podatku. To sposób na to, aby obniżyć podatek, jaki trzeba odprowadzić do Urzędu Skarbowego.

1.Co to jest darowizna?

2.Jaką darowiznę można odliczyć od podatku?

Co to jest darowizna?

Darowizna definiowana jest w Kodeksie cywilnym. Jest to umowa, którą zawierają dwie strony: darczyńca oraz obdarowany. Na jej mocy darczyńca przekazuje określone świadczenie. Wbrew obiegowej opinii darowizną nie jest tylko i wyłącznie przekazanie pieniędzy. Można to być dom, samochód bądź inny przedmiot. Co jednak istotne, w przypadku darowizny nie ma mowy o jakiejkolwiek – nawet najmniejszej – odpłatności. Jeśli decydujesz się na darowiznę pieniężną, nie musisz sporządzać umowy. Przyjmuje się, że zostaje ona zawarta w momencie, kiedy pieniądze trafiają do obdarowanego. Może być na przykład konto wybranej fundacji. Na odliczenie darowizny warto zdecydować się niezależnie od tego, jak wysoka ona była.

Jaką darowiznę można odliczyć od podatku?

Jeśli interesuje Cię odliczenie darowizny, musisz pamiętać przede wszystkim, że nie każdą darowiznę można odliczyć. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest odliczenie od podatku wyłącznie tych darowizn, które zostały przekazane na:

  • działalność pożytku publicznego;
  • cele kultu religijnego;
  • działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła;
  • cele związane z krwiodawstwem.

Odpowiadając na pytanie jak rozliczyć PIT 2022, należy jasno zaznaczyć, że odliczenie nie dotyczy darowizn przekazanych osobom fizycznym, partiom politycznym, organom administracji rządowej, samorządowym jednostkom publicznym, na przykład szkołom i szpitalom. Nie można odliczyć również tych, które trafiły do związków zawodowych. I to niezależnie czy wypełniasz PIT online, czyli decydujesz się zrobić to w tradycyjnej formie.

Jaką kwotę można odliczyć?

Jeśli chcesz odliczyć darowiznę, pamiętaj, że jest ona zawsze odliczana od podstawy opodatkowania. Stanowi ją zawsze kwota dochodu. Musisz pamiętać, że kwota, którą odliczasz nie może przekroczyć 6% Twojego dochodu. Pamiętaj, że przychód i dochód nie są tym samym. Dochód to przychód, od którego zostały odjęte koszty jego uzyskania. UWAGA: ustalony limit jest wspólny dla darowizn. Co to oznacza w praktyce? Jeśli w ciągu roku zrobiłeś kilka darowizn, to ich suma nie może przekroczyć wspomnianych 6%. Nie jest to więc 6% na każdą darowiznę.

Jeśli darowizną był towar, który objęty był podatkiem VAT, to kwotą darowizny jest jego wartość brutto. Jeśli chcesz odliczyć darowiznę, musisz sięgnąć po formularz PIT-36 bądź PIT-37. Tyczy się to podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, bazując na skali podatkowej. Jeśli decydujesz się na ryczałt, musisz sięgnąć po PIT – 28. Aby wskazać darowiznę, niezbędny jest załącznik PIT 0.

Jak udokumentować darowiznę?

Pamiętaj, że Urząd Skarbowy może poprosić Cię o udowodnienie, że dana darowizna faktycznie miała miejsce. Jeśli przekazałeś pieniądze, wystarczy, że posiadasz potwierdzenie przelewu z konta bankowego. Jeśli jednak darowizna miała charakter niepieniężny, niezbędne jest potwierdzenie, na którym znajdą się dane Twoje i obdarowanego i wartość darowizny. Niezwykle istotne jest oświadczenie obdarowanego, że przyjął darowiznę. Co jednak ważne, w przypadku darowizny pieniężnej nie jest ono potrzebne.

 

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie