Pies, prawo, ułożenie

Autorzy: Jan Borzymowski (Cz.I), Leonard Wach (Cz.II).

Dwuczęściowa książka, stanowiąca kompendium wiedzy, która może być przydatna w okolicznościach posiadania  psa i odpowiedzialności z tym związanej.

We współczesnym społeczeństwie posiadanie psa jest zjawiskiem masowym, co oznacza, że nie jest to wyłącznie sprawa prywatna. Tysiące sytuacji w jakie zostaje uwikłany człowiek, żyjący zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich, powinny pozostawać w zgodzie z zasadami współżycia społecznego. Spełnienie tego warunku nie każdemu przychodzi łatwo. Dodatkowym utrudnieniem jest, kiedy we wspomnianej konfiguracji znajdzie się pies. Różnego typu kolizje z udziałem ulubionego zwierzęcia mają miejsce coraz częściej. Ustawodawca wprowadza regulacje prawno - administracyjne, które wymuszają, wskazują, przypominają jak należy postępować ażeby obecność czworonoga nie stanowiła uciążliwości i dyskomfortu dla ludzi, którzy nie są entuzjastami zwierząt. Co robić ażeby nie popadać w konflikt z Temidą? Najczęściej nie zastanawiamy się nad tym. Powszechnym zjawiskiem jest rozpieszczanie psa, antropomorfizacja i głębokie przekonanie, że ulubieniec rodziny jest bardzo miły, łagodny, więc również nikomu obcemu niczego złego nie uczyni... Zapominamy, że ten milusiński to drapieżnik z wszelkimi, właściwymi cechami gatunku. Złudne okoliczności usypiają czujność,  a to może prowadzić do sytuacji zaskakujących.  Prawo najczęściej przypomina o sobie kiedy jest już za późno, tzn. kiedy spotykamy się z konsekwencjami, odpowiedzialnością za złe zachowanie psa. Oświata kynologiczna stoi w Polsce na niezbyt wysokim poziomie. Dlatego Autorzy opracowanie stawiają sobie za cel przybliżenie znajomości szeroko pojętej „sylwetki psa", postrzeganej przez pryzmat zaistnienia możliwych zachowań, okoliczności, konsekwencji. Jednocześnie stawiamy sobie za cel dostarczenie informacji dotyczących dyktowanych przez życie uwarunkowań, którym, mając psa, należy podporządkować się. Np. w komunikacji miejskiej, w różnych formach podróży, w zakresie przepisów sanitarnych, celnych, prawa łowieckiego, itp. itd.

Dokładne przeanalizowanie, rozważenie całej problematyki związanej z wprowadzeniem zwierzęcia do domu jest warunkiem wstępnym podjęcia decyzji kupna czworonoga. Ktoś kto nie miał psa, najczęściej nie zna rygorów porządku publicznego związanych z jego posiadaniem. Intencją Autorów książki jest przybliżyć wspomnianą problematykę. Ta wiedza jest konieczna. Pies to nie ekscentryczne hobby czy przyjęty przez kogoś styl życia. Pies stanowi obciążenie nie tylko w pojęciu materialnym, wymaga bowiem poświęcenia czasu, uwagi, wysiłku zadbania o wszelkie jego potrzeby. Utrzymywanie psa, wychowywanie, socjalizacja, wreszcie szkolenie, składa się na pojęcie właściwego kształtowania osobowości zwierzęcia. Bez wiedzy na ten temat prędzej czy później posiadanie psa, zamiast przyjemności, stanie się uciążliwym przymusem. Stara prawda mówi - lepiej zapobiegać niż naprawiać. Dlatego wcześniej należy poznać uwarunkowania dobrej koegzystencji z psem. Jak go nabyć, wychowywać, szkolić - zapewnić sobie możliwie najlepszy kontakt ze zwierzęciem? Jakim rygorom prawno - administracyjnym podlegamy będąc w towarzystwie psa, tak w domu jak i w miejscu publicznym? Na te pytania Czytelnika staramy się odpowiedzieć. Wiedzieć bowiem należy, iż spełnienie szeregu wymienionych warunków, a zwłaszcza właściwe ułożenie psa, oznacza dobre panowanie nad naszym ulubieńcem, a to może mieć znaczący wpływ na jego zachowanie, zgodne z wymaganiami współżycia społecznego. Jednocześnie pozwoli na miłe bezkonfliktowe utrzymywanie zwierzęcia. Co ważne, nie popadanie w konflikt z prawem. Nie wolno bowiem zapominać o tym, że w kompozycji człowiek - pies, ten pierwszy odpowiada za wszelkie zachowania podopiecznego. 

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest szeroko pojmowanej problematyce związanej z utrzymywaniem psa oraz różnym regulacjom prawnym dotyczącym pośrednio czy bezpośrednio czworonogów. Część druga stanowi rodzaj praktycznego  instruktarzu, dotyczącego ułożenia psa. Spełnienie tego warunku może przyczynić się do lepszego panowania nad psem, a tym samym zapobiegania wszelkim kolizjom z konsekwencjami natury prawnej.

Z wypowiedzi przedstawicieli różnych środowisk, mamy powody sądzić o przydatności opracowania i celowości nadania mu formy książkowej.

W związku z tym poszukujemy wydawcy. Prosimy o kontakt na na e-mail: psy24@yes24.pl

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.