Dwumiesięcznik PIES

Czasopismo 'Pies" jest wydawane przez Związek Kynologiczny w Polsce. Znajdziemy tam artykuły autrostwa sędziów kynologicznych, doświadczonych hodowców oraz lekarzy weterynarii. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny. Czasopismo jest dwumiesięcznikiem. Redakcja:

Kolegium redakcyjne:
Anna Bogucka
Tomasz Borkowski
Zygmunt Jakubowski
Andrzej Kaźmierski

Władysław Korpetta
Ewa Ostromęcka
Piotr Szewc  (redakcja tekstów i korekta)
Kazimierz Ściesiński

Siedziba redakcji:
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
tel. 022-826-05-74
fax 022-826-46-54
Adres e-mail redakcji:
pies@zkwp.pl

Prenumerata czasopisma
Cena 1 egz. czasopisma „PIES” w prenumeracie wynosi 2,50 zł.
Koszt rocznej prenumeraty wynosi 15 zł (w cenę wliczone są koszty wysyłki).
Roczna prenumerata obejmuje wszystkie numery z danego roku, bez względu na miesiąc rozpoczęcia prenumeraty.

Zamówienie na prenumeratę wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty prosimy przesłać na adres:

Związek Kynologiczny w Polsce, Zarząd Główny
ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa

lub faxem na nr 022-826-46-54
lub e-mail: pies@zkwp.pl

Wpłaty prosimy kierować na konto:
BIG O/Millennium 12 1160 2202 0000 0000 5515 7116 (Związek Kynologiczny w Polsce - Zarząd Główny)

z dopiskiem: "PRENUMERATA za rok ..."

UWAGA ! Aby przyspieszyć realizację prenumeraty prosimy przesłać faksem lub e-mailem potwierdzenie wpłaty.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.