Kynoterapeuta (dogoterapeuta) – jak zdobyć kwalifikacje oraz na czym polega praca w tym zawodzie?

Dogoterapia cieszy się coraz większą popularnością – zwłaszcza, jeśli chodzi o metody wspierania leczenia i rehabilitacji małych dzieci. Z tego względu rośnie też zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, którzy potrafią poprowadzić terapie tego rodzaju. Jak zdobyć kwalifikacje do zawodu kynoterapeuty i na czym dokładnie polega praca dogoterapeuty?

Na czym polega praca kynoterapeuty?

Dogoterapeuta z jednej strony zajmuje się szkoleniem psów do terapii, z drugiej – prowadzi zajęcia, które mają na celu wspomóc proces rehabilitacji, terapii i rozwoju zarówno dzieci, jak i osób z różnego rodzaju zaburzeniami lub schorzeniami. Zajęcia mogą służyć m.in. zwiększaniu ogólnej aktywności czy budowaniu umiejętności nawiązywania kontaktu (lub innych umiejętności poznawczych i społecznych). Forma dogoterapii zawsze jest jednak dopasowywana do potrzeb osoby, która ma w niej uczestniczyć. Kynoterapeuta najczęściej pracuje w specjalnych ośrodkach, ale wykwalifikowani specjaliści nierzadko decydują się również na założenie własnej działalności i dojazdy do klientów.

Studia podyplomowe: kompleksowe przygotowanie do zawodu dogoterapeuty

Aby pracować jako dogoterapeuta, należy najpierw zdobyć odpowiednie umiejętności.  Najlepiej potwierdzone właściwym certyfikatem lub dyplomem. W związku z tym część osób decyduje się  na ukończenie specjalnych kursów lub szkoleń. Lepszym rozwiązaniem mogą okazać się jednak studia podyplomowe, dzięki którym można zdobyć kompleksową wiedzę na temat prowadzenia tego rodzaju terapii. Podyplomówkę z dogoterapii ma w swojej ofercie m.in. Dolnośląska Szkoła Wyższa. Na zajęciach studenci zdobywają wiedzę z zakresu kynologii, zoopsychologii, podstaw pracy trenerskiej, fizycznych aspektów pracy psa w dogoterapii oraz metodyk i form pracy w tym zawodzie (z dokładnym programem studiów można zapoznać się na stronie (https://www.dsw.edu.pl/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/dogoterapia). Dla wielu osób istotny może być również fakt, że studia podyplomowe na kierunku dogoterapia w DSW prowadzone są w formule hybrydowej, co jest dużym ułatwieniem dla osób spoza Wrocławia.

Po ukończeniu studiów absolwent nie tylko potrafi prowadzić dogoterapię, ale również umie szkolić psy pod kątem pracy w dogoterapii, tworzyć plany krótko- i długoterminowe oraz konspekty dla grup docelowych i posiada wiedzę na temat różnych metod i form pracy z grupami docelowymi z udziałem psa. W trakcie studiów uczestnicy mają również możliwość wymiany doświadczeń z praktykami dogoterapii, zoopsychologiem, lekarzem weterynarii czy fizjoterapeutą. Oprócz tego studenci odbywają również specjalne praktyki i staże w ośrodkach adopcyjnych. Ponadto uczestnicy mają też możliwość szkolenia do dogoterapii własnego psa (lub psa z ośrodka adopcyjnego). To wszystko sprawia, że po ukończeniu studiów są w pełni przygotowani do pracy w zawodzie, który już teraz jest uznawany za niezwykle przyszłościowy.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.